Agro


Agro

Langdurige Partnerschap en Innovatie: Van ARTIS naar SITRA


Begin en Evolutie van ARTIS (sinds 1996). In 1996 werd het fundament gelegd voor een baanbrekende oplossing op het gebied van gegevensopslag, analyse en het management van werk- en processtromen onder de naam ARTIS. Dit systeem, gemaakt en ontworpen voor Wageningen Economic Research, faciliteert de registratie, validatie, verwerking en monitoring van essentiële landbouw- en boekhoudkundige gegevens. Het omvatte tevens het beheer en de toewijzing van de bijbehorende werkstromen, waardoor een efficiënter workflowmanagement mogelijk werd.


Wettelijke Verantwoordelijkheden en Taken. WEcR (onderdeel van WUR) speelt een cruciale rol, aangezien het wettelijk belast is met het verzamelen en rapporteren van gegevens die de nationale status van de landbouw en veeteelt weerspiegelen. Dit biedt waardevolle inzichten en ondersteunt beleidsvorming op hoog niveau.


Technische Ondersteuning door Soops. Soops, als verantwoordelijke voor het onderhoud, de ontwikkeling en ondersteuning van ARTIS, zorgt ervoor dat het systeem voortdurend wordt bijgewerkt en geoptimaliseerd om aan de huidige en toekomstige behoeften te voldoen.


Transformatie naar SITRA. Met de tijd heeft ARTIS zich ontwikkeld en getransformeerd naar SITRA. Dit nieuwe systeem is geavanceerder en integreert gegevens uit diverse open en gesloten bronnen. SITRA is niet alleen in staat om deze gegevens te verzamelen en te beveiligen, maar ook om ze te verrijken en voorspellingen te doen. Deze capaciteiten zijn essentieel ter ondersteuning van administratieve processen, naleving van regelgeving en besluitvorming, waardoor SITRA een onmisbaar instrument is geworden voor efficiënt beheer en strategische planning.


Deze evolutie van ARTIS naar SITRA symboliseert een significante stap voorwaarts in technologische innovatie en toewijding aan duurzame ontwikkeling binnen de sector.

Waarom met ons werken

Onze Voordelen


Klantgerichte Service

Bij Soops staat de klant altijd centraal.

Wij streven ernaar om uitstekende service te bieden die voldoet aan al uw behoeften en verwachtingen.


Deskundig Maatwerk

Ons team van experts ontwerpt software-oplossingen op maat die perfect aansluiten

bij de unieke behoeften van uw bedrijf. Daarnaast bieden wij

deskundig advies om uw bedrijfsprocessen

te optimaliseren, zodat u de beste

beslissingen kunt nemen.


Innovatieve Oplossingen

In Soops geloven we in innovatie en streven we er voortdurend naar om creatieve en

effectieve oplossingen te bieden die uw 'bedrijf'

naar een hoger niveau tillen.