Luchtkwaliteit


Luchtkwaliteit

Naast de activiteiten op de financiële- en energiemarkt is Soops actief op het gebied van de luchtkwaliteit meeting. Hier hebben wij afgelopen jaren geparticipeerd in een Europees project (https://mef4cap.eu/) voor de registratie van uitstoot van agrarische bedrijven. 

Tevens hebben we een eigen project gestart waarbij Soops eigen meetstations/sensor-units in het veld heeft geplaatst waarmee de luchtkwaliteit gemeten en geregistreerd wordt. Het meten en registreren van de luchtkwaliteit is van groot maatschappelijk belang om meerdere redenen:


1. Gezondheidsbescherming. Het inademen van vervuilde lucht kan leiden tot ademhalingsproblemen, hartziekten, beroertes en zelfs kanker. Door luchtkwaliteit te meten, kunnen gezondheidsrisico's worden geïdentificeerd en kunnen mensen gewaarschuwd worden wanneer de luchtverontreiniging een gevaarlijk niveau bereikt. Dit stelt individuen in staat maatregelen te nemen om hun blootstelling te verminderen, zoals binnenblijven op dagen met een hoge vervuiling of het gebruik van luchtfilters.

2. Beleidsvorming. Gegevens over luchtkwaliteit zijn essentieel voor overheden en beleidsmakers om effectieve milieuregelgeving te ontwikkelen en te handhaven. Zonder accurate en tijdige metingen kunnen zij niet de noodzakelijke stappen nemen om de emissie van vervuilende stoffen te verminderen en de volksgezondheid te beschermen.

3. Bewustwording en educatie. Het publiceren van informatie over luchtkwaliteit helpt bij het verhogen van de publieke bewustwording over milieu-issues. Dit kan leiden tot gedragsverandering, zoals het verminderen van het gebruik van de auto, en kan mensen aanzetten tot het steunen van milieu-initiatieven en -beleid.

4. Economische voordelen. Schone lucht draagt bij aan een gezondere bevolking, wat op zijn beurt kan leiden tot een daling van de gezondheidszorgkosten en een productievere arbeidskracht. Bovendien kunnen bedrijven die technologieën ontwikkelen om luchtkwaliteit te meten en te verbeteren, economisch groeien en banen creëren.

5. Monitoring en onderzoek. Continue meting van de luchtkwaliteit levert gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en effecten van

luchtverontreiniging. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe inzichten en technologieën om vervuiling te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

6. Klimaatverandering. Sommige luchtverontreinigende stoffen, zoals broeikasgassen, dragen bij aan klimaatverandering. Door deze stoffen te monitoren, kunnen we beter begrijpen hoe ze het klimaat beïnvloeden en hoe we de impact kunnen verminderen.

7. Biodiversiteit. Luchtkwaliteit heeft ook invloed op planten en dieren. Schone lucht is belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit en het welzijn van ecosystemen.

8. Internationale samenwerking. Luchtkwaliteit is een grensoverschrijdend probleem. Internationale samenwerking op basis van gedeelde metingen kan helpen bij het oplossen van grootschalige vervuilingsproblemen, zoals zure regen en grensoverschrijdende smog.


In een tijd waarin milieu-uitdagingen steeds groter worden, is het meten en handhaven van goede luchtkwaliteit een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling en bescherming van de volksgezondheid.


www.nox.soops.nl


Onze stations meten per minuut: Air pressure, CO, CO2, Humidity, NH3, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5, SO2, Temperature, Wind direction en Wind speed. Drie stations staan bij GGD en RIVM voor kalibratie doeleinden. Een sensor levert per jaar 525600 meetpunten en in de regio Amsterdam-Noord beschikken we inmiddels over ruim 20 meetstations die de luchtkwaliteit meten en daarnaast staan er 6 stations bij biologische veeboeren in het kader van een EU-project samen met WEcR (onderdeel van de Universiteit van Wageningen).

Waarom met ons werken

Onze Voordelen


Klantgerichte Service

Bij Soops staat de klant altijd centraal.

Wij streven ernaar om uitstekende service te bieden die voldoet aan al uw behoeften en verwachtingen.


Deskundig Maatwerk

Ons team van experts ontwerpt software-oplossingen op maat die perfect aansluiten

bij de unieke behoeften van uw bedrijf. Daarnaast bieden wij

deskundig advies om uw bedrijfsprocessen

te optimaliseren, zodat u de beste

beslissingen kunt nemen.


Innovatieve Oplossingen

In Soops geloven we in innovatie en streven we er voortdurend naar om creatieve en

effectieve oplossingen te bieden die uw 'bedrijf'

naar een hoger niveau tillen.